EOF Korosu


Ertuğrul Oğuz Fırat Korosu,
Koro müziği alanında gelişmek isteyen öncü bir grubun yönlendirmesiyle koro şefleri Çiğdem Aytepe ve Atilla Çağdaş Değer yönetiminde Mayıs 2012’de kurulmuş, Ertuğrul Oğuz Fırat’ın ismini taşımak, iki şefin ve kurucu üyelerin ortak kararı ile olmuştur.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı (HÜADK) desteğiyle çalışan topluluk, koro müziğine gönül vermiş müzisyenler ve deneyimli koro üyelerinden oluşmaktadır.

Ocak 2014’den beri Çiğdem Aytepe yönetiminde çalışan koronun daimi konuk şefi ve sanat danışmanı Atilla Çağdaş Değer, 2019-2020 döneminde ses eğitimcisi Samed Kahreman'dır.

EOF Korosu, Rönesanstan itibaren her dönemden eserler seslendirmekle birlikte, 20. yüzyıldan itibaren yazılmış eserler koronun konser programlarında daha yoğun olarak yer almaktadır.

Bir eser üzerinde olabildiğince derinleşmek; bütünlük, kaliteli tını ve ifade arayışı
EOF Korosunun en temel müzikal ölçütleridir. Bu ölçütleri geliştirecek özel çalışma ve çalıştaylar, tek esere yönelik kayıt-çalışma oturumları ve işbirlikli konserler, koronun yıllık programlarında öncelikli olarak yer alır.

Eğitim konserlerinin de koronun etkinlikleri içinde önemli yeri vardır:
2014 yılından itibaren Çorum Güzel Sanatlar Lisesi, Ankara Tevfik Fikret Okulları ve ODTÜ GV İlkokulu’nda verilen eğitim konserlerinde etkileşimli programlarla özgün modeller yaratan EOF Korosu, bu modelleri geliştirmektedir. Gençler ve çocuklarda kalıcı ve hoş izler yaratarak nitelikli müziğin hayatlarında bulunmasına katkıda bulunmak, özellikle çocukların çoksesli tını ortamı içinde zorlanmadan, keyifle yer almalarını sağlamak, bu eğitim konserlerinin en temel amacıdır.

2012 yılından günümüze çok sayıda konser, proje ve etkinlikte yer alan EOF Korosu, pek çok eserin ilk seslendirmesi veya Türkiye'de ilk seslendirilişini gerçekleştirmiş, pek çok koro topluluğu ile işbirlikli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Koro, Ağustos 2016’da Macaristan’da gerçekleşen “11. Cantemus Uluslararası Koro Festivali”ne katılmış; verdiği konserlerin yanı sıra yarışmanın sonunda gümüş diploma ve seslendirilen Türk eserlerinin performansı ile “en iyi şef yorumu” özel ödülüne layık görülmüştür.

2019-2020 Dönemi ve Koroya Katılım


Ertuğrul Oğuz Fırat Korosu, amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası çalışma ve projelerine  devam etmekte, gerçekleştireceği çalıştay ve etkinliklerle 2019-20 dönemine hazırlanmaktadır.

Koronun 2019-20 projeleri için üye başvuruları başlamıştır. Perşembe akşamları 19:00-22:00 saatleri arasında HÜADK Koro Salonunda çalışmalarını sürdüren koroya katılım için müzikal donanım ve koro deneyimi gereklidir. Başvuru için kısa koro geçmişiniz ve orta güçlükte bir koro yapıtının ses kaydını eofkorosu@gmail adresine iletmeniz yeterlidir. 

Koronun Amaçları

  • Türk bestecilerinin seslendirilmemiş veya az seslendirilen koro yapıtlarını yorumlamak, kaydetmek ve tanıtımlarını sağlamak,
  • Genç bestecilerimizi koro eserleri yazmaları için teşvik etmek, bu amaç için laboratuvar koro olmak,
  • Nitelikli koro müziği kavramı ile ilgilenmek,
  • Nitelikli koro müziğini gençler ve çocuklarla ortak etkinlikler, eğitim konserleri kanalıyla paylaşmak 
  • Çağdaş müziğin, çağdaş düşüncenin ve akımların tanıtılması, anlaşılması için çalışmak, 
  • Geleneksel müziklerimiz üzerine “düzenleme ve rekompozisyon” alanlarında çalışmak; müziği doğuran kültürel öz, bölgesel/yöresel halk dansları ve çalgılar/tınılar üzerine odaklanmak,
  • Değişik proje ve oluşumlarla, Orkestralı veya Kadınlar/Erkekler Korosu için yazılmış yapıtlar seslendirmek,
  • Şeflik eğitimlerinde laboratuvar koro olmak,
  • Amaç ve hedefleri doğrultusunda -ulusal ve uluslararası zeminde- koro/orkestra şefleri, besteciler, çeşitli müzik toplulukları, müzik kurum ve kuruluşları ile işbirlikli çalışmalar içinde bulunmak.